Šíp k dopravní politice ČR: Pokročilo se v Rychlých spojeních i vodní dopravě. Problémem je ale výstavba na nejnižší cenu a ořezávání železničního tr

 

Praha, 29. listopadu 2017V tomto mezidobí, kdy se čeká na konstituování nové vlády, má dnes projednat ještě stávající vláda materiál Ministerstva dopravy „Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro období  2014–2020 s výhledem do roku 2050“. Ministerstvo jej připravilo v tichosti, bez obvyklého připomínkového řízení. I když jde o téma, které by si jistě zasloužilo důkladnou diskusi.
 
Plnění materiálu není z pozice ministerstva těžké hodnotit pozitivně, už vzhledem k tomu, že Dopravní politika ČR je textem o velké úrovni obecnosti, přičemž často jsme zde postrádali návrh konkrétního postupu a jasné termínování. 
 
Postup v realizaci Dopravní politiky ČR nicméně obsahuje významné pozitivní prvky, které oceňuje i Hospodářská komora ČR. Patří sem například nové vydání Dopravních sektorových strategií, které obsahuje žádoucí příklon ke kategorizaci priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury namísto dřívějšího pasivního přizpůsobování situaci v přípravě staveb. V době působení stávající vlády i současného ministra došlo po víceleté stagnaci k odbrždění přípravy a výstavby dalších úseků dálniční sítě, i když výsledky v reálném zprovoznění jsou zatím pochopitelně více než skrovné.
 
Po mnohaletých diskusích ministerstvo připravilo a vláda schválila program přípravy Rychlých spojení, který otevírá cestu k zavedení chybějícího napojení ČR na evropskou síť vysokorychlostní železnice. Došlo také k pokroku v oblasti infrastruktury vodní dopravy, zejména v přípravě partikulárními zájmy dlouhodobě zablokovaných plavebních stupňů Děčín a Přelouč. Nelze také nevidět snahu ministerstva přicházet s novými návrhy na nápravu nefunkční legislativní podpory dopravních liniových staveb nebo určitý pokrok v léta neřešené koncepci sítě veřejných logistických terminálů.
 
V strategických činnostech Ministerstva dopravy je však stále třeba mnohé zlepšit. Problémem zůstává například přetrvávající orientace zadávacích řízení na výstavbu dopravní infrastruktury pouze na cenu této výstavby i nefunkční systém zadavatelské kontroly kvality dopravních staveb, což je zřejmé zejména u dálnic. Připravované železniční projekty často nestačí kapacitou ani kvalitou již dnešní, natož budoucí potřebě ekologizace osobní i nákladní dopravy. Typickým příkladem je Buštěhradská dráha, kde i přes práce na existujícím projektu zůstává zajištění rychlého, spolehlivého a dostatečně kulturního napojení Letiště Václava Havla Praha na síť veřejné dopravy i nadále problémem k řešení.
 
Alarmující je také postupné ořezávání železničního trhu. Po schválení legislativy nepříznivé komerčním železničním dopravcům sledujeme postupné znehodnocování koncepce otevírání železničního trhu, kdy se počet připravovaných nabídkových řízení stále ztenčuje a kvalita tratí určených k soutěži zhoršuje. Poslední žádost o notifikaci odeslaná ministerstvem do Bruselu již předpokládá k roku 2019 přímé zadání na téměř všech významných železničních trasách a odkládá zde soutěže na dobu těsně před rokem 2029.
 
Hospodářská komora ČR bude v rámci své role vyplývající ze zákona, kterou je mj. ochrana zájmů podnikatelů, bude i nadále sledovat postup Ministerstva dopravy v řešení strategických otázek dopravního sektoru ve prospěch podnikatelů, a vlastně celé veřejnosti jako zákazníka dopravy. Zároveň hodlá i nadále v tomto směru účinně spolupracovat s ministerstvem, ve kterém vidí partnera pro zajištění budoucího rozvoje dopravní sítě země. 
 
Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce Hospodářské komory České republiky
 
 

Miroslav Diro, odbor vnější komunikace HK ČR

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem