HK ČR: Chceme snížení byrokracie a lepší podmínky pro podnikání

 

Praha, 20. prosinceHospodářská komora ČR oceňuje, že se nová vláda přihlásila k tématům, která jsou pro podnikatele zásadní, jako je elektronizace státní správy, urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo řešení nedostatku pracovních sil v České republice. Ačkoliv jsou plány nové vlády pro byznys velmi nadějné, jejich skutečná realizace bude záviset na parlamentní podpoře.
 
Za velmi přínosné považujeme záměr snižovat regulatorní zátěže podnikatelů. Tato priorita je kompatibilní s projektem Právního elektronického systému vytvořeného Hospodářskou komorou ČR, který nové vládě v krátkém horizontu předložíme,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
 
Dobrou zprávou také je, že se mezi priority vlády dostalo i nezvyšování daňové zátěže a snaha o snížení sociálního pojištění hrazeného zaměstnavateli. Odvodové zatížení práce je v ČR jedno z vůbec nejvyšších mezi vyspělými zeměmi a zejména do budoucna se jedná o překážku v růstu konkurenceschopnosti nebo i jen k jejímu zachování. Pro konkurenceschopnost je také zcela nezbytné urychlení výstavby dopravní infrastruktury slíbené vládou. Změna však musí být systémová. Komora doporučuje i zde poskytnout odpovídající prostor názoru odborníků z praxe – hlasu podnikatelů.
Hlavní překážkou rozvoje podnikání je v současnosti nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, proto považujeme za zásadní, že vláda plánuje podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušit, zprůhlednit a zrychlit celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční zaměstnance. Jedná se však o řešení krátkodobé. Komora od vlády očekává skutečnou reformu školství na všech úrovních, do které budou plnohodnotně zapojeni zástupci zaměstnavatelů tak, aby profil absolventů škol odpovídal potřebám trhu práce.
 
Přesto, že plány vlády vypadají na papíře inspirativně a ambiciózně, je nutné je dotahovat do konce. „Neradi bychom, aby zmíněné priority byly naplněny formou závěrečných zpráv komisí a pracovních skupin, ale chceme vidět závěry zakotvené do zákonů a, bude-li to možné časově, i finální realizaci představených projektů. Uvědomujeme si, že takové množství priorit s sebou přináší i některá protichůdná opatření, která by mohla podnikatele zasáhnout negativně. V takových případech je třeba postupovat velmi opatrně a najít po dohodě s podnikateli vyvážené, kompromisní řešení,“ doplňuje Dlouhý.
 
Podle názoru Hospodářské komory je rovněž klíčová podpora v parlamentu a schopnost vlády v rámci legislativního procesu přesvědčit o užitečnosti nových opatření kolegy v Poslanecké sněmovně. V opačném případě se programové prohlášení stane jen čtivým soupisem nenaplněných ambicí.
 
 
Miroslav Beneš, odbor vnější komunikace HK ČR

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem