Seminář pro výrobce - Nový legislativní rámec

Související soubory

Dopis
Adobe AcrobatPDF | 801,44 kBuložit
Příloha dopisu
Adobe AcrobatPDF | 729,84 kBuložit
Obsahová náplň semináře
Adobe AcrobatPDF | 732,22 kBuložit

Vážení členové OHK Most, výrobci a provozovatelé technologických zařízení,

 

k 15. 4. 2016 došlo k zásadní změně povinností výrobců, vyplývající z nových legislativních předpisů vztahujících se k posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

 

Z poznatků, které byly shromážděny v posledních 5ti měsících, je zřejmá nepřipravenost výrobců implementovat nové postupy do firemní praxe, což spolu se zvýšenou aktivitou státních dozorových orgánů vyvolává citelné finanční postihy za zjištěné správní delikty. Vzhledem k obdrženým žádostem o součinnost při nápravě neuspokojivého stavu a s cílem provést potřebnou změnu firemních systémů pořádá OHK Most seminář

 

Právní předpisy, normy, technické dokumentace a postupy posuzování a prohlašování shody stanovených a nestanovených výrobků

 

Seminář je určen nejen pro výrobce stanovených i nestanovených výrobků (zejména strojních a elektro), ale také pro provozovatele technologických zařízení (např. výrobních linek, složitějších strojních zařízení ad.).

 

Připomínáme, že základní požadavky související s posuzováním bezpečnosti stanovených výrobků jsou specifikovány v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22“). S cílem přiblížit systémy posuzování shody stanovených výrobků postupům uplatňovaným v EU byl zákon č. 22 postupně čtrnáctkrát novelizován, naposledy zákonem č. 91/2016 Sb., s účinností od 15. 4. 2016. K provedení zákona č. 22 je v současné době vydáno 24 nařízení vlády, která specifikují postupy posuzování shody konkrétně vymezených výrobkových komodit. V roce 2014 byly v Evropské unii vydány. Povinná implementace sektorových směrnic podle zásad tzv. nového legislativního rámce (NLF - New Legislative Framework)do právního systému České republiky byla provedena zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který je účinný od 15. 4. 2016 a je ekvivalentem „Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí R 93/465/EHS“.

 

Neváhejte s přihlášením, počet účastníků je omezen na 15. Podrobnosti k semináři jsou uvedeny v „Dopisu členům OHK Most“ a v jeho příloze.

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem



 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017