Členství v OHK a daně

 

Členství v komoře - daňově uznatelné
  
K požadavku o stanoviska k problematice uplatnitelnosti daňových nákladů v souvislosti s členskými poplatky uvádíme:
 
1.       poplatek za členství v komoře – nově problematika uznatelnosti jako daňového nákladu pro
          podnikatele – od kdy, příp. jakým způsobem, legislativní úprava, apod. = nezbytné pro
          správnou interpretaci ze strany komor členovi
Zákonem č. 545/2005 Sb. byl novelován zákon o daních z příjmů a též § 24  odst. 2 písm. d) . Znamená to, že s účinností od 1.1.2006 jsou daňově uznatelné příspěvky též Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5% úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.
 
2.       poplatek za členství v komoře – bude v případě možnosti odpočtu  u podnikatele pro komory
           i nadále jako položka, která se nebude zahrnovat do výnosů /osvobozena od daně z příjmu/?
V § 19 odst.1 písm. a) nedošlo ke změně, nadále jsou přijaté členské příspěvky osvobozené.
 
3.       poplatek za členství v komoře – nebude se na něj vztahovat povinnost DPH?  /Při vystavování
          daňového dokladu ve formě poplatek + DPH a následně při vyúčtování DPH/?
Členský příspěvek není předmětem DPH.

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem