Příležitost

Projekt „Příležitost – slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě Litvínov a Meziboří“ - CZ.1.04/3.4.04/76.00204 je jedinečný projekt zaměřený na podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v regionu měst Litvínova a Meziboří.

Hlavní cíle projektu:

Projekt Příležitost přináší novou příležitost pro 70 žen z Litvínova a Meziboří (vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce či dlouhodobě nezaměstnané ženy), které se rozhodly svou situaci řešit
Hlavním cílem je podpořit jejich motivaci a úsilí vrátit se zpět na pracovní trh, ať již jako osoby samostatně výdělečně činné či získat udržitelné zaměstnání.


Cílové skupiny:

Zaměstnavatelé – bez rozdílů právní formy (cca dvacet subjektů)
Územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.
Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého členy rodiny na trh práce
Dlouhodobě nezaměstnané ženy (více než 6 měsíců evidence)
Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost

Doba realizace:

Zahájení projektu: 1. 4. 2012
Ukončení projektu: 31. 3. 2014

Odkaz na webové stránky:

http://www.lvsprilezitost.cz/

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017