Podnikáme zodpovědně II

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00389
Částka: 2 434 214,92 Kč
Doba realizace projektu: 3. srpen 2009 až 31. červenec 2011
 
Popis projektu
 
Projekt umožňuje pokračování snahy žadatele, aby se princip rovných příležitostí stal nedílnou součástí chování zaměstnavatelů. Žadatel v rámci projektu rozpracuje metodiku rovných příležitostí tak, aby respektovala celé spektrum společenských, ekonomických a kulturních rozmanitostí cílové skupiny. Veškeré aktivity k prosazování principu rovných příležitostí budou probíhat v rámci cílové skupiny na třech úrovních (1) celofiremní, (2) procesní a (3) činnostní s cílem decentralizovat firemní aktivity přímo ke všem zaměstnancům tak, aby respektovali jejich přirozené pracovní prostředí a pracovní rituály. Celý projekt respektuje synergii v oblastech "právo - zastoupení - uznání - respekt". Snahou žadatele je zapojit do projektu co nejvíce subjektů, významných partnerů a zástupců občanské společnosti, která sehrává zásadní roli v efektivním prosazování práv na rovnoprávnost zejména díky snaze tato práva uplatňovat a zvyšovat obecné povědomí o nich s cílem bránit nebo zastupovat zájmy lidí, kteří by mohli být potenciálně diskriminaci nebo nerovnému zacházení vystaveni.
Klíčové aktivity projektu:
  • Analýza rovných příležitostí,
  • Work/Life Balance,
  • Flexibilita forem práce,
  • Rovné příležitosti vers. diskriminace,
  • Genderový marketing,
  • Odstranění genderových stereotypů,
  • Generová citlivost.
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé v Ústeckém kraji.
 
Cíle projektu
 
Vytvořit metodiku pro identifikaci a pochopení příčin přetrvávající nerovnosti příležitostí mužů a žen na trhu práce a implementovat nápravné a preventivní opatření zamezující jejich vzniku a opakování. Primárním cílem je identifikovat problémy indikující nerovný přístup, pochopit příčiny a aktivovat zájem o realizaci nápravných opatření u konkrétních zaměstnavatelů. Sekundárním cílem je propagace rovného přístupu jako elementárního kritéria při zaměstnávání, zlepšení přístupu žen k dalšímu profesnímu vzdělávání, zvýšení podílu žen v řídících funkcích, vytvoření podmínek pro sladění pracovního/ rodinného života žen v prostředí konkrétních zaměstnavatelů formou proaktivních opatření, přenos zahraničních zkušeností relevantních subjektů a využití moderních metod výuky (e-learning, mentoring).
 
Průběh a výsledky projektu
 
Projekt bude probíhat v Ústeckém kraji a v jeho průběhu bude podpořeno 90 osob.
 
Partneři
 
Do projektu nejsou zapojeni partneři.
 
Mezinárodní spolupráce
 
Projekt nepředpokládá využití mezinárodní spolupráce.
 
 
Realizátor projektu
 
Název:            Okresní hospodářská komora Most
IČ:                  482 90 661
Ulice:              Višňová 666
Město:            Most
PSČ:               434 01
 
Kontaktní osoba
Kontakt: Mgr. Iva Čerňanská, reditel@ohk-most.cz, tel.: 476 206 515
 
 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017