PROJEKT „RESTART- MOST“

Zadavatel: Úřad práce v MostěDodavatel: S-COMP Centre CZ s.r.o., Ohradní 59, 140 00 Praha 4Informační a poradenské centrum, pracoviště Most: Lomená 45, 434 01 Most, tel.: 734324187Od 1. května 2010 bude zřízeno Informační a poradenské centrum, pracoviště Litvínov.Doba trvání a místo trvání: 13 měsíců (1. únor 2010 – 28. únor 2011)realizace na území okresu MostFinancování prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

 

CÍLOVÁ SKUPINA: Zaměstnanci firem, žijící nebo pracující na Mostecku,     
                                         kteří splňují kriterium ohrožení propuštěním.
-       zaměstnanci uvolňováni v rámci hromadného propouštění ve smyslu §62 zákoníku práce
-       zaměstnanci, se kterými je nebo bude v následujících 3 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami na základě § 52 odst. a), b) nebo c) zákoníku práce nebo jejich pracovní poměr končí dohodou z týchž důvodů
-       zaměstnanci, kteří mohou uplatnit okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu nevyplácení mzdy, na základě § 56 odst. b) zákoníku práce
 CÍLE PROJEKTU: 
-       pomoci zaměstnancům ohroženým ztrátou zaměstnání nebo již ve výpovědní lhůtě
-       usnadnit jejich orientaci na trhu práce
-       minimalizovat dobu přechodu mezi stávajícím a budoucím zaměstnavatelem
-       podpořit propouštějící zaměstnavatele
-       podpořit a motivovat přijímající zaměstnavatele
VÝHODY PRO ÚČASTNÍKA:
-       zdarma vzdělávání ještě před ukončením stávajícího pracovního poměru
-       účastnit se bezplatně praxe u nového zaměstnavatele
-       hrazení stravného, pokud bude školící aktivita delší než 4 hodiny, ve výši 70,- Kč na osobu a den
-       úhrada cestovních nákladů na dojíždění do místa plnění projektových aktivit
-       proplácení výdajů na péči o dítě, úhrada pojištění účastníka pro případ způsobení škody
-       proplácení pořízení dokumentů (lékařská prohlídka, výpis z rejstříku trestů)
 
VÝHODY PRO PROPOUŠTĚJÍCÍHO ZAMĚSTNAVATELE:
-       budou jim poskytnuty příspěvky na mzdu za dobu, kdy se jejich zaměstnanci budou účastnit projektových aktivit
-       aktivity projektu mohou probíhat ve vhodných prostorách u zaměstnavatele, podle počtu zařazených zaměstnanců do projektu
-       v rámci ukončení pracovního poměru bude ze strany stávajícího zaměstnavatele umožněna aktivní příprava propouštěného zaměstnance na nové uplatnění na trhu práce
-       maximální výše příspěvku na jednoho propouštěného zaměstnance je 12 000,- Kč za měsíc, maximálně po dobu 3 měsíců
-       tímto způsobem bude v průběhu projektu podpořeno 400 zaměstnanců
 
VÝHODY PRO NOVĚ PŘIJÍMAJÍCÍHO ZAMĚSTNAVATELE:
-       mají možnost využít doprovodného opatření v podobě proplacení mzdových příspěvků
-       mzdové příspěvky je možné poskytovat na nově vytvořená pracovní místa a na pracovní místa vyhrazená, v maximální výši 16 000,- na osobu, maximálně po dobu šesti měsíců, nejdéle do doby ukončení trvání projektu
-       tímto způsobem bude v průběhu projektu podpořeno 200 nových zaměstnanců
-       před přijetím nového zaměstnance bude mít možnost zaměstnavatel poznat svého budoucího zaměstnance při blokové nebo průběžné praxi
-       finanční odměna pro zaměstnavatele za umožnění praxe účastníkům projektu je až do výše 10 000,- Kč
-       tímto způsobem bude v průběhu projektu podpořeno 150 nových zaměstnavatelů a zaměstnanců
 KLÍČOVÉ AKTIVITY:
  1. Řízení a realizace veřejné zakázky
  2. Monitoring a poradenství
  3. Zapojování účastníků do projektu
  4. Vstupní pohovor, IPP a diagnostika
  5. Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti
  6. Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností
  7. Rekvalifikace a praxe
  8. Zprostředkování zaměstnání
  9. Poskytování přímě podpory účastníkům
  10. Propagace projektu
  STANOVENÉ INDIKÁTORY:
Počet oslovených potenciálních účastníků:  600
Počet osob zapojených do projektu:  400
Počet úspěšně podpořených klientů služeb – nově zaměstnaných osob:  200
PROJEKTOVÝ TÝM:
Mgr. LANDOVÁ Martina – projektový manažer, tel.: 734 324 487, landova@scomp.cz
Mgr. NOVÁKOVÁ Zdeňka – odborný konzultant, tel.: 734 326 387, novakova@scomp.cz
Mgr. KRUPA Lubomír – finanční manažer, tel.: 226 205 472, krupa@scomp.cz,
VALVODOVÁ Petra – asistentka projektu, tel.: 734 324 187, valvodova@scomp.cz,
Mgr. VRÁNKOVÁ Libuše – odborný konzultant, tel.: 734 324 187, vrankova@scomp.cz,

Subdodavatel: Laptus s.r.o., zajišťuje aktivity:Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti a Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017