Pozvánka na podnikatelskou misi do Libanonu

Související soubory

profil ENG
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 32,58 kBuložit
závazná přihláška
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 54,9 kBuložit
company slide
PPTX | 730,94 kBuložit

 

Vážené dámy, vážení pánové,
Hospodářská komora ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise do Libanonu, v termínu 24.–28. 9. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme např. s uspořádáním podnikatelského fóra v Bejrútu s následnými B2B jednáními s libanonskými firmami. V jednání je i účast zástupců syrských firem na daném podnikatelském fóru (toto bude ještě upřesněno/potvrzeno). Dále je v jednání návštěva Zvláštní ekonomické zóny v Tripoli a mj. plánujeme také uspořádat pracovní setkání české delegace se zástupci ZÚ.
Libanon je rozvojovou zemí se svobodným trhem a silnou tradicí laissez-faire. Vláda podporuje soukromé investice, veřejné vlastnictví se omezuje prakticky pouze na infrastrukturu a poskytování veřejných služeb. Malá rozloha a tradiční skladba ekonomiky (5 % zemědělství, 15 % průmysl, 80 % služby) předurčují Libanon k silné závislosti na bezpečnostní situaci v celém regionu. Právě tato skutečnost se v současné době promítá do nenaplnění jeho značného ekonomického potenciálu.
Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii, dopravní infrastruktuře, či zemědělství a potravinářství.
V příloze naleznete závaznou přihlášku a formuláře (firemní profil a company slide). Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku spolu s firemním profilem (vyplněný ve WORDU) a company slide zaslali co nejdříve, nejpozději však do středy 30. srpna 2017na veselka@komora.cz.  
Záloha na účastnický poplatek činí 1.527,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 1.451,- EUR. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 39.700,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  37.715,- Kč, člen HK ČR. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.
Cena zahrnuje zpáteční let Praha – Bejrút - Praha komerční linkou, 4x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).
Těším se na spolupráci s Vámi.
S přátelským pozdravem,
 
Mgr. Miroslav Veselka
HK ČR

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem