Podnikatelé doufají, že provedené změny v programu Zelená úsporám pomůžou rozběhnout celý program

Dnes Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo hlavní změny v programu Zelená úsporám, které zpřístupní získání dotace širšímu okruhu žadatelů, oproti období krátce po spuštění programu. Hospodářská komora České republiky velmi vítá podstatné změny v programu, které jsou výsledkem dílčích jednání s ministerstvem i Státním fondem životního prostředí, jichž byla přímým účastníkem a zároveň iniciátorem několika hlavních podnětů na provedené změny.

Související soubory

Tisková zpráva 10. 8. 2009
Dokument MS WordDOC | 0 Buložit

 „V mnoha bodech programu Zelená úsporám dochází k jeho zpřístupnění, zjednodušení a dokonce navýšení možného získání finanční podpory. To je z našeho pohledu velmi důležitý krok, který pomůže maximálně využít alokované finanční prostředky,uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

 
„Zároveň je ale třeba upozornit na další možné změny, které by v následujících fázích úprav programu Zelená úsporám mohly být provedeny,“ doplňuje viceprezident Hospodářské komory České republiky František Holec a dodává:Jedná se zejména o podporu výstavby v nízkoenergetickém standardu, která není v aktuálním znění programu řešena. Další podstatnou změnou, kterou by Hospodářská komora České republiky uvítala, je umožnění přesunu části finančních prostředků z prodeje emisních povolenek do jiné oblasti než je bydlení, a to například do energetických úspor v průmyslu.“
 
Jednou z velmi vítaných změn v programu je zrušení rozlišení mezi uznatelnými a neuznatelnými náklady projektu. Po této provedené změně není třeba v jednotlivých projektech rozlišovat, jaký náklad je uznatelný a jaký nikoliv. Ostatní podmínky pro udělení dotace z Programu Zelená úsporám zůstávají ovšem nezměněny. Jedná se například o kvalifikaci dodavatelských firem, splnění technických podmínek pro použité výrobky, či naplnění jiných programem uváděných limitů a hodnot pro úspory energie.
 
Dalším velkým přínosem pro žadatele je úplně nová dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. K usnadnění čerpání finanční podpory bude poskytována tato dotace do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč. Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A bude činit 10.000,- Kč na energetické hodnocení a 10.000,- Kč také na projektovou dokumentaci.
 
Třetí velkou změnou v programu je v oblasti dílčího zateplení odstranění požadavku na provedení alespoň tří opatření zároveň. Od 17. srpna bude možné žádat o dotaci na pouze jedno realizované opatření, avšak požadavek na snížení spotřeby o 20%, respektive 30% nadále trvá.
 
Výsledkem proběhnutých jednání je i dohoda dvou resortů – Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, o rozšíření programu na celkové zateplení panelových domů. Nově bude umožněno dotovat celkové zateplení v limitech a hodnotách dle programu Zelená úsporám. Hospodářská komora České republiky u tohoto bodu doporučila, aby se v případě zateplování panelových domů provedla i rekonstrukce otopných soustav, např. instalace inteligentních čerpadel nebo zřízení domovních výměníkových stanic, což vede k výrazným úsporám energie.
 
Hospodářská komora České republiky věří, že i když nebyly vyslyšeny všechny její návrhy a připomínky na změny v programu Zelená úsporám, umožní dnes zveřejněné změny v programu efektivnější čerpání finančních prostředků pro občany, čímž se zároveň otevřou možnosti získání avizovaných zakázek pro podnikatele.

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem