Ověřovatelská kancelář

VYDÁVÁNÍ VÝPISŮ z registrů Informačních systémů veřejné správyOvěřovatelská kancelář Most(OR, KN, ŽR, RT, CRŘ )


Úřední hodiny pondělí - čtvrtek 8:30 – 14:30, pátek 8:30 – 13:00 

 (po telefonické dohodě  v pondělí - čtvrtek do 15:00, pátek do 14:00)

 

V Okresní hospodářské komoře Most, Višňová ul. 666 (budova Komerční banky a.s. naproti Baumaxu) byla otevřena ověřovatelská kancelář, kde si můžete za úplatu vyžádat ověřené  výpisy z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů a počet bodů z Centrálního katastru řidičů.

Také nově ověřujeme podpisy a listiny.

 

Ceník služeb Hospodářské komory České republiky Kontaktní místo veřejné správy

Bližší informace na tel. 476 206 516  pí Kubíčková 

 

Vydání ověřeného výpisu z:

1. strana

další strana

Obchodního rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Živnostenského rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Katastru nemovitostí

90,- Kč

50,- Kč

Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)

50,- Kč

neúčtuje se

Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

60,- Kč

50,- Kč

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

90,- Kč

50,- Kč

Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)

90,- Kč

50,- Kč

Insolvenčního rejstříku

90,- Kč

50,- Kč

Další služby:

Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona

50,- Kč

Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)

30,- Kč

Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky

bezplatně

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu)

30,- Kč

Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis)

30,- Kč

 

Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od 1. října 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Ceník stanovuje výši odměny kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory ČR za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy, za přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, za provedení autorizované konverze dokumentů a za ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu akreditovanou Ověřovatelskou kanceláří Hospodářské komory České republiky.

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017