Nový projekt má přispět ke zlepšení výuky matematiky na základních školách

Mosty k matematice, takový název nese nový společný projekt města Mostu a Okresní hospodářské komory Most (OHK), jehož cílem je přispět ke zlepšení výuky matematiky, jakožto nezbytného předpokladu ke zvýšení kvality technického vzdělávání. Memorandum o společném naplňování tohoto projektu dnes, v pátek 19. srpna 2016, podepsali jeho garanti, primátor Jan Paparega a předseda OHK Most Rudolf Jung.

V regionech s nejvyšší nezaměstnaností, mezi něž patří i Mostecko, je zároveň nedostatek absolventů technických oborů. Jde o problém, na jehož řešení je třeba pracovat dlouhodobě. Město Most proto již v současné době podporuje technické vzdělávání v mateřských a základních školách a bude prostřednictvím nového projektu společně s okresní hospodářskou komorou podporovat i výuku matematiky.
Přípravná fáze již byla zahájena, doba trvání je stanovena na neurčito. Partnery projektu jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (středisko Most) a Podkrušnohorské gymnázium Most. Řídící pracovní skupinu tvoří Jaroslav Jochman za OHK (vedoucí PS), Josef Švec za Odbornou sekci vzdělávání při OHK Most, Petra Trojnová za město Most a Jiří Přibyl za Přírodovědeckou fakultu UJEP. (dun)

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017