Mosty k matematice

Mosty k matematice - Ideový projekt

 

 

Motto:

Není druhé lidské činnosti, která by tak důvěrně provázela duchovní dějiny lidstva, a v posledních pěti staletích především Evropy, jako pěstování a vytváření matematiky. V ní se odráží vývoj myšlení a naopak její vývoj rozvoj myšlení ovlivňuje. O Evropě se nezmiňuji zbůhdarma, neboť právě její kulturní a mocenská převaha nad ostatním světem má svůj nejhlubší základ v matematice.

Takto se o tom vyjádřil objevitel nejen aritmetického, ale i algebraického kalkulu velký indický matematik Brahmagupta.

 

„Stejně jako v záři Slunce blednou všechny hvězdy, tak také učenec může v obecném shromáždění zastínit slávu jiných, když předloží – a tím více když vyřeší – matematické problémy“.

Petr Vopěnka

 

 

 

 

Nositelé projektu:

Okresní hospodářská komora Most – zastoupená Ing. Rudolfem Jungem,

statutární město Most – zastoupené Mgr. Janem Paparegou

 

Most, červen 2016

 

Obsah:

 

1.      Cíle projektu

2.      Cílová skupina

3.      Doba realizace projektu

4.      Účastníci projektu

5.      Hodnoticí kritéria stanovená pro dílčí akce projektu

6.      Financování

7.      Závěr

 

 

1. Cíle projektu

 

Cílem a ambicí OHK Most a města Mostu je přispět v okruhu své působnosti a autority k renesanci matematiky, jako základního prvku vzdělanosti a v tomto případě již na úrovni základních škol Mostecka. Právě Mostecko, jako jeden z  regionů, před kterým stojí zvládnutí problému restrukturalizace svého hospodářství v očekávaném procesu útlumu činnosti v oblasti energetiky a těžby surovin, což zatím vytvářelo dostatečný ekonomický potenciál bohatství a prosperity, je regionem, pro který dostatek technicky vzdělaných absolventů škol všeho typu a úrovně je základním předpokladem pro hospodářskou prosperitu a rozvoj. Je to právě podpora rozvoje matematiky, a to již na základních školách, které se bude věnovat tento projekt.

 

2. Cílová skupina:

Žáci a učitelé základních škol, jejichž zřizovatelem je město Most.

        

3. Doba realizace projektu

 

Přípravná fáze projektu:

-          oficiální zahájení ve druhém čtvrtletí 2016

-          doba trvání projektu se předpokládá na neurčito

 

4. Účastníci projektu

 

Autorem a iniciátorem projektu jsou:

-          Okresní hospodářská komora Most

-          statutární město Most

 

Partnery projektu jsou:

-          UJEP – Přírodovědecká fakulta – zastoupená doc. RNDr. Jaroslavem Pavlíkem, CSc.

-          VŠB TU Ostrava – středisko Most – zastoupená JUDr. Alexanderem Királym, Ph.D.

-          Podkrušnohorské gymnázium Most – zastoupené Mgr. Karlem Vackem

 

Řídicí pracovní skupina:

Vedoucí pracovní skupiny: RNDr. Jaroslav Jochman – zmocněnec OHK Most

Členové při zahájení projektu:

Ing. Josef Švec - za OS vzdělávání při OHK Most

Mgr. Petra Trojnová - zástupce za statutární město Most

Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D. - zástupce za Přírodovědeckou fakultu UJEP

 

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. - zástupce za Přírodovědeckou fakultu UJEP

Dr. Ing. Eva Hrdličková - zástupce za Podkrušnohorské gymnázium Most

Ing. Beata Gibesová, Ph.D.- zástupce za VŠB

Ing. Bc. Hana Šlachtová – zástupce za Základní školu, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p. o.

Mgr. Libuše Hrdinová – zástupce za Základní školu, Most, Jakuba Arbesa 2454, p. o.

 

5. Financování:

Rozpočet projektu a zdroje jeho financování budou zpracovány v průběhu realizace pilotní fáze projektu.

 

6. Závěr

 

Projekt je všemi zúčastněnými institucemi komory a veřejné správy chápán jako pilotní s uznaným autorstvím OHK Most.

 

 

 

Příloha: Pasport projektu „Mosty k matematice“

 

 

 

 

 

V Mostě dne 19. srpna 2016

 

 

 

 

 

Ing. Rudolf Jung                                                          Mgr. Jan Paparega

předseda OHK Most                                                   primátor města Mostu

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017