Komora s.r.o.

Společnost KOMORA s.r.o. byla založena na základě rozhodnutí představenstva Okresní hospodářské komory Most, jako 100% vlastněná (ovládaná) společnost v souladu s §66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a to za účelem zkvalitnění a rozšíření služeb členům a externím podnikatelským subjektům v zájmovém území OHK Most v oblastech vzdělávání, podpory podnikání a certifikace národních i mezinárodních standardů v podnikatelské oblasti.

Činnost společnosti navazuje na práci odborných sekcí zřízených při OHK Most tak, aby byla zachována kontinuita jejich činností směřující ke zkvalitnění podnikatelského prostředí a transparentnosti chování všech členů OHK Most.

Základním cílem společnosti v oblasti certifikace podnikových systémů je poskytnout budoucím zákazníkům kvalitní a cenově dostupné služby při certifikaci stávajících, mezinárodně uznávaných certifikátů v oblastech řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací, managementu sociální odpovědnosti apod. v souladu s potřebami trhu a požadavky zákazníků. Nedílnou součástí činnosti společnosti bude tvorba vlastních standardů dokladujících shodu činností zákazníků s požadavky třetích stran tak, aby byla zajištěna jejich trvalá konkurenceschopnost a adaptabilita na změny tržních podmínek v ČR a podpora rozvoje informační společnosti důsledným uplatňováním správy podnikových systémů v plně elektronické podobě. Cílem společnosti je zajistit svým zákazníkům trvalou prosperitu při minimalizaci dodatečných nároků vyplývajících ze zavedení, uplatňování a certifikace veškerých relevantních systémů prokazujících jejich způsobilost.

 

více na stránkách Komora s.r.o.

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem