Živnostenský úřad Most a Litvínov

Magistrát města Mostu - odbor živnostenský úřad - upozornění - platné od 1. 1. 2016

 Od 1.1.2016, kdy nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nemůže fyzická či právnická osobapodat…

celý článek

Upozornění - platné od 1. 1. 2015

Od 1.1.2015 nemohou již všechny daňové subjekty využít možnosti splnit svou registrační povinnost vůči správci daně prostřednictvím obecních živnostenských úřadů jako Centrálních registračních…

celý článek

Upozornění pro podnikatele

Dnem 01. 01. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým byl novelizován živnostenský zákon. Přináší vítané změny spojené s elektronizací dokumentů veřejné správy a omezení některých veřejně…

celý článek

Nová povinnost označovat balené výrobky nejen prodejní cenou, ale i měrnou cenou

S účinností od 1. 5. 2014 jsou podnikatelé povinni prodávané balené výrobky označovat nejen informací o prodejní ceně výrobku, nýbrž i o tzv. měrné ceně (cena za jednotku množství výrobku).…

celý článek

Zásadní novinky v živnostenském podnikání

    PRODEJ ALKOHOLU NOVĚ JEN S KONCESÍ!Na podzim loňského roku vstoupila v platnost novela živnostenského zákona, podle které budou smět nadále prodávat alkohol pouze podnikatelé,…

celý článek