ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2014

Termín konání: 6. listopadu 2014 od 9:00 hodin

Místo konání: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem

 
 
 
Ústecký kraj a Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci se společností UNIPETROL, a.s. pořádají již 4. ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje. Záštitu nad fórem pro rok 2014 převzali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
 
 

Letošní 4. ročník akce bude zaměřen na problematiku evropské politiky klimatických změn a energetiky a související úpravy Státní energetické koncepce České republiky. Na konferenci se bude hovořit i o opatřeních potřebných pro zajištění fungování férového trhu s palivy a o podpoře lokálního růstu v Ústeckém kraji. 

 

Záštitu nad fórem pro rok 2014 převzali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Tomuto fóru byla také udělena "čestná záštita" polského Ministerstva hospodářství (kliknutím se záštita zobrazí).Mezi řečníky konference nebudou chybět vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cieńciała, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, výkonný ředitel ČAPPO Jan Mikulec, předseda krajské hospodářské komory Ústeckého kraje František Jochman, generální ředitel Unipetrolu Marek Świtajewski nebo místopředseda představenstva Hutnictví železa Jakub Vít.  

 

 

PROGRAM

 

 

08:30 - 09:00 Registrace účastníků

 09:00 - 09:45 Zahájení, úvodní slovo

 09:45 - 11:00 I. panelová diskuze - Očekávané změny v evropské energetické politice a jejich dopady na středně velké členské státy EU   

 • Lucie Šestáková, náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti, Vláda ČR
 • Adam Czyżewski, expert, PKN ORLEN  
 • Jiří Gavor, partner a jednatel, ENA 
 • Martin Hájek, ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

 - Tématem panelové diskuse je budoucnost evropské energetické politiky. Změny v cílech ohledně redukce skleníkových plynů v atmosféře, reforma v systému přidělování emisních povolenek. Podoba Státní energetické koncepce, otázka státní podpory českého průmyslu v reakci na změny evropské politiky, podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a další otázky týkající se budoucnosti tuzemské energetiky.

 11:00 - 11:15 Přestávka na Coffee break

 11:15 - 12:30 II. Panelová diskuze - Efektivní spolupráce – strategický náhled na problematiku poplatků za obnovitelné zdroje energie v České republice  

 • Pavel Gebauer, generální ředitel, Státní energetická inspekce

 • Jiří Gavor, partner a jednatel, ENA

 • Jakub Vít, místopředseda představenstva, Hutnictví železa, a.s.

 • Martin Durčák, člen představenstva, Unipetrol, a.s.

 • Miroslav Richter, děkan, Fakulta životního prostředí UJEP

 - Panelová diskuse se bude zabývat problematikou poplatků za obnovitelné zdroje energie, které jsou velkou zátěží pro tuzemský průmysl v porovnání se zahraničím. Zejména díky nekontrolované výstavbě solárních elektráren v roce 2010 energeticky náročný průmysl ztrácí svou konkurenceschopnost. Poplatky zatěžují také řadu průmyslových společností Ústeckého kraje. Hosté budou diskutovat nad změnami současného systému plateb na podporu obnovitelných zdrojů energie.

 12:30 - 13:30 Přestávka na oběd

 13:30 - 14:45 III. Panelová diskuze - Boj za efektivní a férový trh s palivy – dopady, současný stav a budoucnost šedé zóny  

 • Jan Mikulec, výkonný ředitel, ČAPPO

 • Marek Zouvala, provozní ředitel, Benzina, a.s.

 • Pavel Šenych, vedoucí oddělení kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Jiří Zoubek, majitel, RoBiN OIL s.r.o.

 • Jiří Žežulka, ředitel, Generální finanční ředitelství

 - Panelová diskuse se zaměří na otázku distribuce pohonných hmot ve specifikách tuzemského trhu. Hosté budou diskutovat nad účinností opatření přijatých v loňském roce v rámci novely zákona o pohonných hmotách s cílem očistit trh o neférové hráče. Tématem bude i odmítnutí rovné 20 milionové kauce ze strany Ústavního soudu ČR a budoucí podoba legislativy předkládaná Ministerstvem financí ČR.

 14:45 - 15:00 Přestávka na Coffee break

 15:00 - 16:15 IV. Panelová diskuze - Nastartování regionálního rozvoje v kontextu celorepublikového ekonomického růstu  

 • Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

 • Marek Switajewski, generální ředitel a předseda představenstva, Unipetrol a.s.

 • Jiří Cieńciała, zmocněnec vlády pro Ústecký kraj

 • František Jochman, předseda krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

 • René Wokoun, rektor, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

- Ústecký kraj, který je historicky spojen s působením firem z oblasti těžkého průmyslu, v současnosti patří mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. Téma závěrečné panelové diskuse bude věnováno potenciálu dalšího rozvoje Ústeckého kraje, a to jak z pohledu vlády, zástupců místní samosprávy, firem nebo akademické sféry. Účastníci budou diskutovat nad problémem nedostatku kvalifikované pracovní síly v regionu, nad způsoby podpory podnikání a investic v kraji nebo nad potřebou dalšího rozvoje infrastruktury.

 16:15 – Shrnutí konference, oficiální zakončení

 

 

Svou účast prosím potvrďte elektronicky nebo telefonicky do 31. 10. 2014

Kontakt: OHK Most, Lenka Povová

E-mail: imp@ohk-most.cz, tel.: 417 637 404, mobil: 777 627 383

Účast na této akci je bez účastnického poplatku a parkování je zajištěno v podzemní garáži hotelu.

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017