Energetické fórum Ústeckého kraje 2016

POZVÁNKA

Vážené dámy a vážení pánové,

dovoluji si vás srdečně pozvat do Ústí nad Labem k účasti na akci

6. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2016“

Témata letošní konference budou zaměřena na problematiku energetiky 21. století. Přednášky se budou zabývat budoucností evropského energetického trhu, současností i budoucností klasické energetiky v severozápadních Čechách a potenciálem energetiky pro další rozvoj Ústeckého kraje.

Záštitu nad konferencí pro rok 2016 převzali:

ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý

Termín konání:          čtvrtek 22. září 2016

Místo konání:            Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem

Těším se na setkání s vámi a věřím, že tato akce bude pro vás přínosem.

S pozdravem

 

 

Oldřich Bubeníček

hejtman Ústeckého kraje

Kliknutím na tento odkaz ZDE se vám zobrazí tisková zpráva Ústeckého kaje z Energetického fóra: TISKOVÁ ZPRÁVA

  

PROGRAM
 
08:30 – 09:00               Registrace účastníků
09:00 – 09:30               Zahájení moderátorem Jaromírem Ledererem, úvodní slova
I.          BLOK                     Budoucnost energetického trhu
09:30 – 09:50               Vývoj energetického trhu v EU a ČR v posledním období (trendy a predikce)
                                         Josef Fiřt, Euroenergy, spol. s r. o. – ředitel společnosti
09:50 – 10:10               Vývoj legislativy ČR a EU a její dopady na energetiku ČR
                                         Tomáš Chalupa, Strategy One, a. s. – člen správní rady
10:10 – 10:30               Scénáře dopadů důsledné aplikace politiky omezování uhlíkových technologií na strukturu energetiky a průmyslu v ČR a Ústeckém kraji.
                                         Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s. r. o. – jednatel společnosti
II.        BLOK                     Současnost a budoucnost klasické energetiky v Ústeckém kraji
10:30 – 10:50               Vliv usnesení vlády č. 827/2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách na činnost společností Severočeské doly, a. s. a SEVEN, a. s.
Ivo Pěgřímek, Severočeské doly, a. s. – generální ředitel
                                         Vladimír Rouček, SEVEN, a. s. – generální ředitel
10:50 – 11:15               Aktuální podíl energetiky na ekonomice a zaměstnanosti v Ústeckém kraji
                                         Martin Klika, Ústecký kraj – člen Rady a předseda Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti
11:15 – 11:30               Problematika blackoutu a s tím spjatá rizika
                                         Miroslav Štěpán, Hasičský záchranný sbor ČR – emeritní generální ředitel
11:30 – 12:00               Panelová diskuze k I. a II. bloku
Vladimír Budinský, ČEZ Distribuce, a. s. – místopředseda představenstva
přednášející v rámci I. a II. bloku
12:00 – 12:10               Coffee Break
III.     III. BLOK                     Energetika jako potenciál dalšího rozvoje Ústeckého kraje
12:10 – 12:30               Využití alternativních zdrojů energií v ČR
                                         zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
12:30 – 12:50               Problematika čerpání finančních prostředků z programu řešení ekologických škod
                                         dle usnesení vlády č. 50/2002
                                         Eduard Muřický, Ministerstvo prům. a obch. ČR – náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu
12:50 – 13:10               Možnosti využití lomů po ukončení těžební činnosti
                                         Petr Lenc, Palivový kombinát Ústí, s. p. – ředitel společnosti
13:00 – 13:30               Tisková konference
13:10 – 13:30               Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje ve vazbě na transformaci energetiky a zkušenosti rozvojové společnosti Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR) v regionu Severního Porýní-Vestfálska
                                         Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
13:30 – 14:00               Panelová diskuze k III. bloku a shrnutí závěrů konference
Monika Zbořilová, Ministerstvo financí ČR – ředitelka odboru Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci + přednášející v rámci III. bloku
14:00 – 14:30               Oběd pro účastníky konference

 Pozvánka a program je ke stažení ZDE - stačí kliknout

Přednášky ke stažení ZDE

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017