ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

 

OZNÁMENÍ

Ústecký kraj, zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, pořádá
 5. ročník akce „Energetické fórum Ústeckého kraje 2015“, která se koná dne 17. září 2015 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem.

Fórum bude zaměřeno na problematiku kvality ovzduší v severozápadních Čechách
a Sasku – Anhaltsku, dále bude dalším tématem diskuze o aktuálním stavu
Státní energetické koncepce ČR a jejích společenských a sociálních dopadech,
které působí na životní prostředí v ČR.

Záštitu nad akcí převzal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr životního prostředí Richard Brabec a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Odborným
a organizačním garantem je Okresní hospodářská komora Most.

Energetické fórum je určeno pro podnikatele, představitele a odborné pracovníky místních samospráv a státní správy.

 

 

 

 HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

  

8:30 – 9:00                 registrace účastníků
9:00 – 9:30                 zahájení, úvodní slovo - bude zajištěno později
I. blok:                Stav a vývojové trendy kvality ovzduší v SZ Čechách a Sasku – Anhaltsku                     
9:30 – 9:50                 Znečištění venkovního ovzduší v Ústeckém kraji - historický vývoj měřicích sítí a stavu znečištění ovzduší
přednáší: RNDr. Josef Keder, CSc., vedoucí Observatoře Tušimice
Ing. Helena Plachá, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem
09:50 - 10:05              Charakterizace povrchového lomu hnědého uhlí jako zdroje emisí TZL
přednáší: Ing. Petr Svoboda, CSc., technický náměstek, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., (modelový příklad Vršany) - vysvětlení rozdílu mezi EMISÍ a IMISÍ
10:05 – 10:20            Vliv radioaktivních odpadů na životní prostředí
                                                přednáší: RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO
10:20 – 10:35             Vývoj kvality ovzduší v Sassku – Anhaltsku
přednáší: Herr Scholtyssek, IHK Halle-Dessau - zajistí úřad OHK Most
10:35 – 10:50             Strategie zlepšení stavu ovzduší v ČR a SZ Čechách a konkrétní opatření Ministerstva životního prostředí k jeho zlepšení
přednáší: Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí
10:50 – 11:30             panelová diskuse
RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ; Ing. Helena Plachá, ČHMÚ; Bc. Kurt Dědič, MŽP; Ing. Petr Svoboda, CSc., VÚHU; Herr Scholtyssek, IHK Halle-Dessau;
k dispozici: zástupce za Ústecký kraj, Ing. Rut Bízková, TA ČR, Ing. Vladimír Budinský, MBA,
II. blok:               Aktuální stav koncepce energetiky (ASEK, SP, HZ, ČR a EU) 
11:30 – 11:45             Varianty, výsledky analýz k problematice těžby hnědého uhlí v severních Čechách
přednáší: Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.ředitel odboru hornictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11:45 – 12:00             Přechod k nízkouhlíkové energetice
přednáší: Ing.Lukáš Minařík, Ministerstvo životního prostředí, referent odboru energetiky a ochrany klimatu
12:00 – 12:40             panelová diskuse
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., MPO; Ing. Lukáš Minařík, MŽP;Ing. Ladislav Pelcl, ředitel VUPEK – ECONOMY;
k dispozici: Mgr. Pavel Kavina, MP, Oldřich Bubeníček, Ústecký kraj; Ing. Ladislav Drlý, Ústecký kraj; SD Chomutov, VUAS, SEVEN, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., VÚHU; Ing. Stanislav Štýs DrSc.
III. blok:              Společenské dopady energetiky na životní prostředí a řešení sociálních dopadů     
12:40 – 12:55             Výzkum užitečný pro region (Technologie – dopady těžby na životní prostředí – socioekonomické souvislosti)
přednáší: Ing. Rut Bízková,předsedkyně,Technologická agentura České republiky
12:55 – 13:10             Řešení sociálních dopadů vyvolaných energetikou
                                               Přednáší: Mgr. Martin Klika, Ústecký kraj              
13:15 – 13:55             panelová diskuse
Ing. Rut Bízková, TA ČR; Mgr. Martin Klika, Ústecký kraj; zástupce SRN - zajistí úřad (5 min. o řešení nezaměstnanosti při útlumu těžby v SRN)
k dispozici: MŽP; MPSV; Ing. Petra Lafková, Ústecký kraj; uhelné společnosti; Ing. Marcela Šafářová, VÚHU
13:55 - 14:10              Závěrečné slovo
14:10 – 15:00             přestávka na oběd
15:00 – 17:00             prostor pro individuální neformální diskusi mezi účastníky

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017