Doprovodná podnikatelská mise do Jordánska

Související soubory

závazná přihláška
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 52,17 kBuložit
company slide
PPTX | 730,94 kBuložit
investment
Adobe AcrobatPDF | 144,52 kBuložit
profil eng
Dokument MS Word OpenXMLDOCX | 32,58 kBuložit
select Jordan Brochure
Adobe AcrobatPDF | 780,84 kBuložit

Vážené dámy, vážení pánové,

Hospodářská komora ČR byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o zorganizování doprovodné podnikatelské mise náměstka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Bärtla do Jordánska, v termínu 22. – 25. 10. 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme např. s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body.
V jednání je také setkání se zástupci Jordan Investment Commission (JIC) www.jic.gov.jo, která koordinuje účast firem na rekonstrukci Sýrie. Možnost účastnit se tendrů/projektů na „rekonstrukci Sýrie“ se tímto naskýtá i českým firmám! Další informace k této problematice naleznete v příloze.
Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava).
V příloze naleznete závaznou přihlášku a formulář na firemní profilspolu s company slide. Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou
Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pondělí 4. září 2017 na veselka@komora.cz.  
Záloha na účastnický poplatek činí 1.604,- EUR pro nečleny HK ČR. Členové HK ČR mají částku sníženou o 5 % na 1.524,- EUR. Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 41.700,- Kč (nečlen HK ČR) resp.  39.615,- Kč (člen HK ČR). O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.
Účastnický poplatek zahrnuje: Dopravu komerční linkou Praha – Ammán - Praha, 3x ubytování se snídaní v luxusním hotelu, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady HK ČR spojené s přípravou mise. Podnikatelská mise je organizována s podporou „Projektu na podporu ekonomické diplomacie“ (PROPED).
Těším se na spolupráci s Vámi.
S přátelským pozdravem,
 

Ing. Miroslav Veselka

projektový manažer

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem