Statut uznávaného člena

OHK v Mostě ve snaze zvýšit odbornou a vlivovou úroveň konání zejména svých odborných sekcí, zavádí do svých struktur možnost uznávaného členství v odborných sekcích (dále člen) pro fyzické osoby – nepodnikatele. Jedná se nabídku deklarované spolupráce a participace na činnosti komory pro významné osobnosti a autority v technických, humanitních, politických a správních strukturách společnosti, dotýkajících se působnosti komory.

Související soubory

Statut Uznávaného člena OS OHK Most
Adobe AcrobatPDF | 222,57 kBuložit

STATUT II.9.

„Uznávaného člena odborné sekce OHK Most“


1. Preambule.

OHK v Mostě ve snaze zvýšit odbornou a vlivovou úroveň konání zejména svých odborných sekcí, zavádí do svých struktur možnost uznávaného členství v odborných sekcích (dále člen) pro fyzické osoby – nepodnikatele. Jedná se nabídku deklarované spolupráce a participace na činnosti komory pro významné osobnosti a autority v technických, humanitních, politických a správních strukturách společnosti, dotýkajících se působnosti komory.

2. Podmínky uznávaného členství.

2.1.     Členem odborné sekce dle tohoto statutu může být pouze nepodnikatel, fyzická osoba starší 30 let, která představuje ve svém oboru významnou kapacitu a autoritu, případně zastává významnou pozici ve správní struktuře předmětného oboru činnosti. Podmínkou je závazek respektovat tento statut.
2.2.     Návrh členství přiznává na základě kladného 2/3 hlasování všech svých členů odborná sekce OHK a je platné po odsouhlasení představenstvem OHK v jeho pracovním pořádku pro přijímání členů.
2.3.     Zrušení členství provede na základě kladného 2/3 hlasování všech svých členů přímo odborná sekce. Nastanou-li zjevné okolnosti, které přestanou naplňovat podmínky členství odborná sekce standardním usnesením členství ukončí. Představenstvo vezme toto zápisem ze svého řádného zasedání na vědomí.
2.4.     Členství je chápáno jako čestné, které nezakládá žádnou finanční závazkovou povinnost člena ke komoře a naopak.
2.5.     Člen může ukončit spolupráci s komorou kdykoliv písemným oznámením i bez udání důvodů.

3. Práva a povinnosti uznávaného člena.

3.1.     Člen má právo zúčastňovat se jednání odborné sekce a podávat návrhy s hlasovacími právy jako řádný člen. Nemůže volit a být volen do funkcí v odborné sekci.
3.2.     Člen má právo zúčastňovat se Shromáždění delegátů OHK Most jako host.
3.3.     Člen má právo své členství pro zvýšení své image veřejně presentovat
3.4.     Člen je povinen respektovat veškeré základní a jednací dokumenty OHK
3.5.     Člen je povinen dbát o dobré jméno komory a vědomě jej nepoškozovat, nesmí vystupovat jménem komory pokud k tomu nebyl v pracovním pořádku komory zmocněn
Schváleno představenstvem OHK Most dne 29. 1. 2003

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017