Příspěvkový řád

Každý člen Okresní hospodářské komory Most je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.

Související soubory

Příspěvkový řád
Adobe AcrobatPDF | 174,9 kBuložit

                                         

                                                                                                           II. 4.
PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD OKRESNÍ KOMORY

§1

Každý člen Okresní hospodářské komory Most je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.   

§2


fyzická osoba

právnická osoba

Výše příspěvků pro každý jednotlivý rok:

500 Kč

5 000 Kč

Minimální platby za služby pro každý                 jednotlivý rok

1300 Kč

4 000 Kč


§3

Členské poplatky je možno uhradit na běžný účet Okresní hospodářské komory Most formou bankovního převodu nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Uhradit členský poplatek je možné i v hotovosti na úřadě Okresní hospodářské komory Most.

§4

Rozpočtem Hospodářské komory stanovená část členských příspěvků je vždy ponechána přímo u okresní komory, která členské příspěvky pro Hospodářskou komoru od členů komory přijímá; druhou stanovenou část přijatých členských příspěvků je okresní komora povinna postoupit bez zbytečného odkladu HK ČR.

§5

Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu první poloviny kalendářního roku zaplatí členský příspěvek za tento rok v plné výši do deseti dnů od přijetí za člena. Člen komory přijatý ve druhém pololetí roku zaplatí do deseti dnů od přijetí za člena členský příspěvek v poloviční výši. V dalších letech je člen komory povinen zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného kalendářního roku.
Poplatky za služby jsou stanoveny jako minimální pro všechny členy a oboustrannou dohodou mohou být zvláštní normou, usnesením představenstva nebo dohodou s ředitelem úřadu v individuálních případech upraveny – případně dohodnuty jako mimořádný příspěvek.
Termíny splatnosti členských poplatků jsou uvedeny na fakturách a jsou závazné pro všechny členy, pokud s úřadem v ojedinělých případech nedohodnou termíny splatnosti jiné. Odvodovou povinnost vůči Hospodářské komoře České republiky je Okresní hospodářská komora Most povinna splnit do 15. 5. každého kalendářního roku.

§6

Pokud členu komory v průběhu kalendářního roku členství v Hospodářské komoře zanikne, členský příspěvek a poplatek za služby a ani jejich  poměrná část se nevracejí.

 

§7

Tento Příspěvkový řád okresní komory byl schválen na Shromáždění delegátů OHK Most  dne: 16. 10. 2008


Ing. Rudolf Jung

předseda OHK Most

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017