Čeští podnikatelé nechtějí platit DPH za své obchodní partnery v konkursu, kteří jim dluží

I čeští podnikatelé by v době hospodářské krize uvítali zavedení režimu úlevy od daně z přidané hodnoty (DPH) u nezaplacených pohledávek. Daňová skupina Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers proto připravila návrh, který zákon o DPH upravuje.

Související soubory

Podnikatelé k DPH
Dokument MS WordDOC | 0 Buložit

V souvislosti se sílícími dopady světové finanční krize stále více přibývá firem, které se nachází v konkurzním řízení, a tudíž nejsou schopny dostát svým závazkům vůči věřitelům. Vzniklé pohledávky za odběrateli řada dodavatelů není schopna vymoci v plné výši, navíc zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) dodavatelům nařizuje přiznat DPH v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda pohledávka bude řádně vypořádána. Tento fakt se negativně projevuje na cash-flow dosud životaschopných podniků.

 
Z výše uvedených důvodů a zejména na základě ohlasů podnikatelské veřejnosti proto Daňová skupina Hospodářské komory České republiky (DS HK ČR) ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers (PWC) připravila návrh, který upravuje zákon o DPH. Navrhovaná úprava umožňuje dodavateli požadovat vrácení DPH odvedené státu, pokud mu tato DPH není zaplacena obchodním partnerem za řádně dodané zboží či poskytnuté služby. Zamýšlený návrh prozatím upravuje pouze problematiku konkurzního řízení, v budoucnu je však možné úpravu rozšířit i na ostatní případy. Obdobná úprava platí nejméně ve 12 členských státech EU, v žádném případě se tedy nejedná o žádnou legislativní novinku.
 
„Domníváme se, že navrhovaná legislativní úprava významně pomůže dodavatelům při vymáhání alespoň části pohledávek za věřiteli v konkurzu a přispěje tak ke zlepšení cash-flow podnikatelských subjektů,“říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.
„Provádět změny v zákoně o DPH je velmi problematické vzhledem k harmonizaci nepřímých daní v rámci EU. Pokud se tedy naskytne možnost implementovat velmi racionální opatření, které navíc bude mít protikrizový efekt, je to velmi dobrá šance, kterou bychom měli využít,“dodává Petr Kužel.
 
Zavedení této možnosti do českého právního řádu nebrání ani evropská legislativa. Vrácení DPH ze zcela nebo částečně neuhrazených pohledávek je umožněno Směrnicí Rady 2006/122/ES. Tento režim je podle našich informací v různých formách implementován v následujících členských státech: Belgie, Lucembursko, Dánsko, Německo, Francie, Portugalsko, Irsko, Rakousko, Itálie, Řecko, Lotyšsko a Velká Británie.
 
"Režim úlevy od špatných pohledávek za dlužníky v konkurzu chrání podniky před nutností financovat DPH u již uskutečněných, ale neuhrazených plnění z vlastních finančních prostředků. Ze zkušenosti naši klientů víme, že podniky po této možnosti dlouhodobě volají. Je to zvlášť důležité pro malé společnosti, které vždy nemusí mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Je-li režim vhodně upraven v zákoně, jeho zavedení nemusí mít pro stát negativní dopad,"říká Martin Diviš, odborník na DPH, PricewaterhouseCoopers.
 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem