Ceník poskytovaných služeb

CzechPoint

  Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům

-  výpisům z rejstříků
- z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS).
  • Obchodního rejstříku
  •  Živnostenského rejstříku
  •  Katastru nemovitostí
  • Rejstříku trestů
  • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
  • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
  • Insolvenčního rejstříku
Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy.
Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku:
 
 
Vydání ověřeného výpisu z:
1. strana
další strana
Obchodního rejstříku
90,- Kč
50,- Kč
Živnostenského rejstříku
90,- Kč
50,- Kč
Katastru nemovitostí
90,- Kč
50,- Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)
100,- Kč
neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
60,- Kč
50,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
90,- Kč
50,- Kč
Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
90,- Kč
50,- Kč
Insolvenčního rejstříku
90,- Kč
50,- Kč
Další služby:
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)
30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky
bezplatně
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu)
30,- Kč
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis)
30,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.
Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku. Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.
Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.
Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od 1. ledna 2012.
 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017