KOMORA s. r. o. - Poslední termín certifikovaného kurzu pro Pověřence pro ochranu osobních údajů před účinností nařízení EP a R 2016/679

Související soubory

seminář
Adobe AcrobatPDF | 190,33 kBuložit

 

Vážení členové,
využijte možnosti přihlásit se k poslednímu termínu Certifikovaného kurzu pro Pověřence pro ochranu  osobních údajů, jehož ukončení je plánováno před účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Další termíny kurzu již s ohledem na délku kurzu nebude možné před účinností nařízení uspořádat. Proto neváhejte a využijte poslední možnosti vyškolit osobu, která bude mít ve Vaší organizaci správu dat na starosti a připravte včas požadovanou dokumentaci zajišťující soulad s evropským nařízením.
Účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů je počítána k 25. květnu 2018. Tímto dnem jsou veškeré obchodní korporace, spolky, nadace, fyzické podnikající osoby a další organizace povinny implementovat nové postupy.
Jedním z klíčových požadavků nového nařízení je zřízení funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO – Data Protection Officer). Ačkoliv se povinnost zřídit DPO nevztahuje na všechny správce, všechny organizace bez výjimky budou povinny interně určit osobu, která bude mít správu dat na starosti. Tento kurz Vám zajistí vyškolení odborně způsobilého pracovníka v oblasti správy dat.
Kurz je rozvržen do 2+4+1 dnů:
          2 dny - prezenční forma (semináře 9,00 hod. – 13,00 hod.),
          4 dny - e-learning,
          1 den - individuální konzultace.
Každému účastníkovi je na míru dle konkrétních podmínek v jeho společnosti sestavena interní směrnice.  V rámci jedné z e-learningových částí uchazeč obdrží podklady k analytické části, na základě kterých zmapuje všechny procesy zpracování a datové toky v rámci organizace. V další e-learningové části účastník obdrží rozpracovanou interní směrnici pro implementaci GDPR do konkrétního prostředí ve firmě. Tato směrnice bude finálně zkompletována a dokončena společností KOMORA s.r.o. zabývající se certifikací podnikových systémů. Sestavená interní směrnice slouží ke splnění povinností daných evropskou legislativou. Po úspěšném dokončení kurzu je účastníkovi vydán certifikát pro Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pro zájemce dále poskytujeme provedení auditu GDPR certifikačním orgánem s cílem ověření souladu zavedeného systému s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a vystavení certifikátu osvědčujícího plnění uvedeného nařízení v organizaci.  
V případě Vašeho zájmu o více informací či přihlášení k certifikovaného kurzu  nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu  p.krotka@komoracert.cz či telefonicky +420 739 931 335.
Zbývají poslední 2 místa, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve (uzávěrka přihlášek je 9.2.2018).
Přeji hezký den
 
Pavlína Krotká
vedoucí vzdělávání
 
 
KOMORA s.r.o.
Most, Višňová 666, PSČ 434 01
tel.: +420 739 931 335
                p.krotka@komoracert.cz
web:     www.komoracert.cz
 
 
 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem